Välkommen till Ecochain

Vi säljer och förädlar avfall från professionella aktörer i Sverige och Skandinavien.

Mottagning

Vi tar emot och behandlar alla typer av restavfall för behandling på någon av våra egna anläggningar.

Bränsleförsäljning

Vi erbjuder produktion av en rad olika typer av bränslen, såsom hushållsavfall, industriavfall, bränslen i olika dimensioner etc.

Handel

Ecochain köper, säljer och mäklar alla avfallsfraktioner, så som t.ex. industri- och hushållsavfall, papper- och plastrejekt, retrurträ etc.

Sortera - sorterar för miljön

2016-12-13
Ny hemsida
Nu är Eco-Chains nya hemsida på plats. Välkommen in och "klicka dig runt" för att se våra nyheter!
2016-11-26
Sortera Group köper Eco-Chain!
Sortera Group har förvärvat Eco-Chain! "genom förvärvet stärker vi vår marknadsnärvaro i södra Sverige...