Göteborg

Klicka nedan för att komma till Vacuos tjänster i Göteborg

Gå hit
Göteborg

Sortera Group köper Eco-Chain!

2016-11-26

Sortera Group har förvärvat Eco-Chain!
"genom förvärvet stärker vi vår marknadsnärvaro i södra Sverige samt vår kunskap kring de flesta typer av avfall och dess avsättningar. Förvärvet är ett viktigt steg för Sorteras väg mot att bli den kompletta miljöentreprenören för byggrelaterade företag i hela Sverige"- CEO Sortera Group Conny Ryk

Sortera Group AB är Miljöentreprenören som strävar efter att, med så liten miljöpåverkan som möjligt, samla in, transportera och återvinna bygg och industriavfall. Vi arbetar efter ett modernt tänk, samt med marknadens miljövänligaste maskiner och fordon. Sortera skall verka på marknaden som en partner för våra kunder och vi är specialiserade på att ta hand om det avfall våra kunder producerar.