Göteborg

Klicka nedan för att komma till Vacuos tjänster i Göteborg

Gå hit
Göteborg

Mottagning på vår egen anläggning

Ecochain tar emot och behandlar alla typer av restavfall. Lämnar du avfall till Ecochain garanteras du en miljöriktig och kvalitetssäkrad hantering av materialet. Vid våra sorteringsanläggningar i Göteborg och Malmö arbetar vi ständigt med att förbättra utsorteringen för att kunna garantera ett kvalitetssäkrat material. Miljöriktig behandling av avfall genomsyrar alla led i vår verksamhet, från förbehandling och återvinning till transport.